301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
12 Ocak 2015 - Pazartesi 09:31 Bu yazı 3336 kez okundu
 
GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK KONU
Bülent Alpagut
 
 

 

                                       TAVŞANLI’DA 2014 YILINDA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK

                                       KONU MESS ENTEGRE GERİ KAZANIM VE ENERJİ SANAYİ VE

                                       TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TESİS

                                                                                          OLDU

 

 

 

  Tavşanlı,Kütahya’nın en büyük ve gelişmiş ilçesidir.Genel nüfusu 100 binin üzerindedir.Göç vermeyen üstelik göç alan Kütahya’nın Ege’ye açılan penceresidir.Organize Sanayi Bölgesi’nin doğmasını müteakip dikkat çekmiş ve yatırımcıların ilgi odağı olmuştur.

        Tavşanlılı bu organize sanayi bölgesinde kendisine yararı olacak,gelişmesine yardımcı olacak tesislerin kurulmasının hayalini yaşarken bir gün beklenmedik bir haberle sarsılıverdi.Şahmelek,Devekayası,Çobanköy fay hattı üzerinde bir tesis için kollar sıvanmış.Bu tesis eskiden maden sahası olarak bilinen önce birine 800 küsur bin liraya satılan sonra satın alan tarafından bir şirkete 2 milyon 694 bin liraya satılan  yerde yükselecek-miş.Şimdi :” Ne var bunda?” diyecekler olabilir.Ama böyle bir soruyu soranlar maalesef işin ciddiyetine vakıf olmayanlardır.

        Bu tesis başlığımda söz ettiğim şirket tarafından kurulacaktı.Kurulacaktı diyorum çünkü şimdilik bu sözüm ona hizmetin,övüle övüle anlatılan  tesisin ne denli bir felaket olduğunun bilincinde olanlar ilk kez ilçeye bağlı Çobanköylüler,Devekayalılar ve Gümüşgölcüklüler oldu.Tavşanlı merkezinde oturanların üzerinde Ovacık Köyü’nden çok iyi görülen beyaz bir bulut vardır.Bu bulut merkezdekileri etkiler,onları geç uyandırır ve akşamı tez getirir.

         Bu haber duyulur duyulmaz duyarlı insanlar bir araya gelip tepki verdiler.” Anlayana bu haberler saz gibi gelirken anlamayanlara az geldiğinden tepki amacına tam olarak ulaşamadı.Bu durum karşısında Çobanköy Tüzel Kişiliğini temsilen Çobanköy Muhtarlığı konuyu hukuka taşıdı.Mess Entegre Geri Kazanım ve Enerji Sanayi ve Tcaret Anonim Şirketi ve Tavşanlı Belediye Başkanlığı hakkında  Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.Davanın özeti aynen şöyle:”Mülkiyeti davacı köy tüzel kişiliğine ait Kütahya İli Tavşanlı Çobanköy Mevkii’ndeki194 ada,1 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesiuyarınca uygulama yapılmasına ilişkin 21.09.2011 tarih ve 39-270  sayılı Tavşanlı Belediyesi Encümen kararının ve uygulama işleminin dayanağı olan nazım imar planı ile uygulama  imar planlarının;dava konusu işlemin kapsadığı araziler tarım arazisi,otlakiye amacıyla kullanılan arazi parçası olduğundan dava knusu düzenlemeyi yapmaya belediyenin yetkisi bulunmadığı,tarımsal amaçla kullanılan araziler üzerinde,sanayi tesisi kurulmak üzere belediyelerin dava konusu  plan ve düzenlemeleri yapma yetkisi olmadığı,bu durumun Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na aykırı olduğu,imar planlarında arazi kullanımkararları açısından ölçekler arası tutarlılık bulunmadığı,düzenleme ortaklık payı açısından huhuka uygun olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir”

          Savunmanın özeti ise şöyle:” Usul bakımından süre aşımı nedeniyle esas bakımından Belediye Mücavir sınırları ile Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi arasındaki planlamadan bütünlük oluşturulması amaçlandığı,yapılan işlem ile 3194 sayılı Kanun ile belediyeye verilmiş yetki çerçevesinde kamusal ihtiyaçların karşılanması ve ilçedeki  imar bütünlüğünün sağlanmasının amaçlandığı,açılan davanın yersiz olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır”

          Müdahil taraf ta( davalı yanında) “Entegre Geri Kazanım ve Enerji Tesisi Projesi’nin özellikle yöre halkı için ciddi bir yatırım ve istihdam alanı olduğu,zehirli nükleer kimyasal atıkların bu tesislere gelmesinin söz konusu olmadığı,davacının talep ve iddialarının hiçbir teknik ve kabul edilen bilgi ve bölgeye dayanmadığı,açıkça hukuka aykırı  ve kötü niyetli davanın reddi gerektiği savunulmaktadır” diyor.

           Mücadelenin  ilk raundunu şimdilik Çobanköylüler kazanmışa benziyor.Ama maç bitmedi.Neden bitmedi?Eskişehir 1. İdare Mahkemesi  şimdilik noktayı koydu.” Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.Ama düşülen bir şerh var:30 gün içersinde DANIŞTAY’da bir de temyiz süreci  başlatıldı. Mahkeme kararını 17.07.2014 tarihinde verdi.Hem ilgili şirket hem de Tavşanlı Belediyesi duruma itiraz ediyor.Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi isteniliyor.

            Yazımın girizgah bölümüne noktayı koyuyorum.Gelelim açıklama bölümüne:Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi için Tavşanlı neden seçildi? Bu şirket ülkenin başka yerlerinde de  girişimlerde bulundu mu? Aldığım bilgilere göre Bursa’nın Yenişehir İlçesi de düşünülmüş.Ama ne olmuş? İlgililere:”Hayır beyler bu konuda ne verilecek yerimiz ne de böyle bir tesis için iznimiz yok” denilmiş.Halkın önünde kimler mi var? Sayın Belediye Başkanı,Belediye Meclis Üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,İKTİDAR PARTİSİ  AKP’nin yetkilileri,Bursa Barosu temsilcileri,Tabipler Odası temsilcileri,Çevre Mühendisleri Odası temsilcileri,Bursa’nın yerel ve Ulusal Basın  mensupları,Ziraat Odası yetkilileri,Esnaf ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri.

             Sonuçta Yenişehirliler rahat bir nefes almışlar.Kutluyorum hepsini.SÜREKO  adlı bir şirket Kula İlçesi’nde Eskiyazı’da bir Atık Depolama Tesisi kurar.Bir de Ballısaray Köyü’nde kuralım diye düşünür.Köy halkı” Hayır” deyince yapamazlar.Tavşanlı Yenişehir’de yenik düşen MESS için ikinci adrestir.Öyle ya ellerinde ucuza kapatılmış bir saha vardır. Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi de yeni yatırımcılar beklemekte.Kaçırılmayacak bir fırsat.Ama Çobanköylülerin tıpkı Yenişehirlilerin gösterdiği tepkinin aynısını görürler.700 dönümlük geniş bir saha daha tehlikeyi atlatmış sayılamaz.Çobanköy,Devekayası ve Gümüşgölcük Köyleri Halkı’nın buna bağlı olarakTavşanlı Dereboyu Köyleri’nin,Şenlik,İsaköy,Örenköy,De-dik,Örenköy,Köprüören,Kızılcakaya,Kayıköy,Şahmelek,Kuruçay Beldesi,Güzelyurt Mah.Yağmurlu.Karapelit,Akçaşehir,Karlı,Karaşehir ve Tunçbilek ötesindeki köyler halkının Manisa’nın Yırca Mahallesi Halkı gibi oynaması için Danıştay’dan gelecek iyi haberleri beklemesi gerekiyor.

             Kimse konuyu  abarttığımızı sanmasın.Biz  işin bilinmeyenleri yönünden rahatsısız.Diyoruz ki bu tesis Allah göstermesin yarın bir gün Çobanköy yakınlarında faaliyete geçerse  neler olacak? Mevcut kanser vakaları patlama yapacak.Tarım ürünlerimiz elimizde kalacak.Tavşanlı yağını,yoğurdunu,kaymağını,sütünü ,peynirini satamayacak.Yumurtasını kimse almayacak.Nohutuna bile bahane uydurulup leblebisi elinde kalacak.Yeraltı suları kirlenecek.Zehir etrafımızı saracak.Tavşanlı İlçesi hayalet ilçe olacak.Biz böyle yatırım istemiyorum.Böyle tesiste çalışacak elemanımız yok.Herkesin evladı  değerli.Bu tür tesislerin kanser dışında zeka geriliğine,astıma,bronşite,kalp krizine kapı araladığı ısrarla söyleniyor.Üstelik 1.derecede deprem kuşağındaki Kütahya’nın her köşesi fay kırıkları üzerinde yer alıyor. İşte,Gediz,Simav,Emet ve diğerleri.Çobanköy’de Devekayası da Gümüşgölcük te fay hattı üzerindedir.Kırılmalar her an olabilir.Zehirli atıklar bu kırıklarla yer altı sularımızı içilmez,kullanılmaz hale getirir.Hayvancılığımız,Sebze ve meyvacılığımız risk altına girer.

             1998 yılında A.B.D Californiya’daAtık Yakma Tesisleri  dehşet saçmadı mı?2000 yılında A.B.D’lerindeChikago’da bu tesisler yasaklanmadı mı?2002 yılında Arjantin’de Belediye Meclisi  Atık Yakma Tesisleri’nin inşaatına  yasak getirmemiş miydi?Filipinler’de 1999 yılında Atık yakma ülke genelinde yasaklanmıştı.Brezilya’da1995 yılında  Sanpore Eyaleti’ndeDiyadama Belediyesi belediyeye ait  atıkların yakılmasına bile izin vermemişti.Dünya üzerinde ne gariptir ki  bu tehlikeli yasaklara ilk  karşı çıkanlar hep belediyelerdir.Özendiren  belediye hiç duydunuz mu?Katı  atık yakma tesisleri zehirli atık olsun olmasın  KANSER Araştırma Ajansı tarafından  kanserojen  olarak  değerlendiriliyor.

              Değerli insan,baba dostu duayen avukat A.İhsan Bakır  bir süredir bu konuda büyük mücadele veriyor.Kısa bir süre önce Kütahya Barosu  Çevre Komisyonu Başkanı idi.Gün geldi yazıhanesini kapattı ilçe dışına çıktı.Bu tesisin Tavşanlı  için ne denli bir felaket olacağını gördü.Konu binlerce askerin eğitim gördüğü Kütahya’daki  Tugay Komutanlığı’nı,Dumlupınar Üniversitesi’ni,Kütahya’nın Termal Turizmi’ni,Kütahya7nın geleceğini tehdit ederken hala bu tesisi veya yan tesislerini kurmada ısrarcı olanları gelecek kuşaklar affetmeyecektir.Beyler mezarlarınızın taşlarını kırar,mezarlarınızı n yanlarında ihtiyaç giderirler.Lanet okurlar,beddua ederler.Yol yakınken dönün bu sevdadan.Tavşanlılıya istihdam yaratacaksanız hayırlı istihdamlar yaratın.Çocuklarımızın ölmesine izin vermeyin.İnsan çocuklarını yer mi?Zehirli atık bertaraf tesisinde çalışacaklarına simit satar geçinirler.Hiç olmaz ise acı çekmeden hayatlarını noktalarlar.

             Tavşanlı yıllarca vagonlarla linyit sevketti.Şimdi ister misiniz ki vagonlarla ilçeye nükleer atıklar,savaş atıkları,zehirli atıklar gelsin?Tavşanlı’nın böyle bir tesise ihtiyacı var mı Allah aşkına?Mahkeme yerinde bir karar almıştır.O hakimleri kutluyorum.Ankara’dan da hayırlı bir haber geleceğine inanıyorum.Türk Hakimi büyüktür,vatanını ve milletini sever.HZ.Ömer postunda oturduğunun bilincindedir.Ben de bir hakim,bir avukat çocuğuyum.Hep haklının yanında oldu.Bize doğruluğu dürüstlüğü öğretti.Haram lokma yedirmedi.Benim Tavşanlı’ya,Tavşanlılılara borcum var.Yediğim ekmeği,içtiğim suyu helal ettirmek için elimden ne gelirse yapacağım.

           MESS yetkililerinden bir istirhamım var. Bilmiyorum belki  bu tür tesisler için devlet Baba büyük teşvikler veriyordur.Türkiye’nin hiçbir köşesinin çöplük olmasını istemiyoruz.Dünyanın bakir bir çok yeri var.Gidin orada kurun tesislerinizi.MESS gelsin ilçede büyükbaş hayvancılık yapsın.Orman ürünlerimizi değerlendirsin.Suyumuzdan enerji üretsin.Rüzgar enerjisi için Tavşanlı’yı seçsin.Toprağımız elverişli Turgutlu,Salihli gibi kiremit,tuğla üretsin.Dev soğukhava depoları ,tahıl siloları kursun.Bunların her biri insanımızı öldürmez.Ama düşünülen tesis bizi öldürecektir.Tavşanlı’da insanımız henüz işin ciddiyetine vakıf olmadığı için bu konuyu enine boyuna düşünemiyor.Ey Tavşanlılı gelecek kuşakları,torunlarınızı düşünmüyor musunuz? Yakın bir gelecekte Tavşanlı’nın   en büyük Kanser Mezarlığına dönüşmesine izin veriyor musunuz?

            Görünmez kahramanlar Av.Bakır,Çobanköylü H.Hüseyin Uzuncan,Cengiz Hava,Şevki Eser Hoca,İrfan GülerZeliha Aksaz selam olsun sizlere.

             Bakın bir zehirli katı atık tesisinde yakılan üç ton katı atık bir ton curuf bırakıyor.Hem hava kirliliği hem  toprak ve su kirliliğinin boyutunu varın sizler hesaplayın.Çok hoşgörülü olmak ta zararlıdır.Bu kadarına da hayır diyorum.

             İktidar Partisi’nin değerli Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın İdris Güllüce sizden devlet adamı sözü bekliyorum.” Bu tesis Tavşanlı’da kurulamaz” deyin. Sevindirin Tavşanlılıları.Mahkeme kararını vermeden önce siz mutlu edin.Bu konu Tavşanlı gündeminden  çıkmalıdır.Bakan emri demiri keser.Keşke bu şirket Tavşanlı’ya hiç gelmeseydi.Keşke Tavşanlı bu oyunlara alet edilmemeliydi.Keşke bu konuda bir ÇED Süreci hiç başlatılmamış olsaydı.Keşke Tavşanlı’da bu konuda bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapılmasaydı.Bakın Gümüş Tesisleri yakınında bir havuz var.Tıpkı Cehennem Bitkisi Zakkum gibi. Bütün börtü böcek,kuş yakınından geçemiyor.Bundan da bir hisse çıkarılamaz mı?Çobanköylüler,Devekayalılar,Gümüşgölcüklüler davul ve zurnalarınızı hazırlayın Bayram yakındır.

 

 
Etiketler: GÜNDEMDEN, DÜŞMEYEN, TEK, KONU,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Kasım 2019
OLUMLULAR VE OLUMSUZLAR
109 Okunma.
25 Ekim 2019
BAKALIM BUNDAN SONRA KAÇ LOJMAN SATILABİLECEK
189 Okunma.
14 Ekim 2019
GLİ’NİN 2O. MÜDÜRÜ RECEP ÇELİK
164 Okunma.
04 Ağustos 2019
TAVŞANLILI UYANIK OLMALIDIR
630 Okunma.
26 Temmuz 2019
Tavşanlı'da böyle bir müze var
314 Okunma.
13 Temmuz 2019
TÜM DERNEKLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALIDIR
328 Okunma.
05 Temmuz 2019
KAZIM BAYRAM BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI
236 Okunma.
16 Haziran 2019
Bu hafta kaleme aldıklarım
369 Okunma.
12 Mayıs 2019
DAHA YAŞANILABİLİR BİR TAVŞANLI
422 Okunma.
12 Mayıs 2019
BU PROJELER HAYATA BİR GEÇİRİLSİN
165 Okunma.
17 Nisan 2019
GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE REFERANDUMLARDA
528 Okunma.
14 Nisan 2019
BELEDİYE VE YEREL SEÇİMLER
920 Okunma.
07 Nisan 2019
Paye ve Lakap
790 Okunma.
20 Mart 2019
TAVŞANLI’NIN KAZANCIDIR
922 Okunma.
19 Şubat 2019
SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI BİZ BİLMESEK TE ALLAH BİLİYOR
1124 Okunma.
12 Şubat 2019
TAVŞANLI’DA İZ BIRAKAN ABDULLAHLAR
652 Okunma.
25 Ocak 2019
Muhtarlık
1168 Okunma.
08 Ocak 2019
ÖNEMLİ OLAN ÜRETMEK
838 Okunma.
08 Ocak 2019
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
610 Okunma.
11 Aralık 2018
KÜTAHYA’DAN NE HABER
1672 Okunma.
12 Ekim 2018
BİR ÇOK YERDE YERİN ALTINA GİREBİLİRİZ
2339 Okunma.
07 Ekim 2018
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HAYATA GEÇİRMELİDİR
966 Okunma.
22 Eylül 2018
EFSANELER DE ERİR
1317 Okunma.
14 Eylül 2018
CEVİZ KONUSUNDA KONUŞAN BİRKAÇ KİŞİ VARDI ARTIK ONLAR DA HAYATTA DEĞİL
1151 Okunma.
31 Ağustos 2018
KARTAL HEYKELİ VE BU KONUDA YAŞANANLAR
1203 Okunma.
11 Ağustos 2018
CÜNEYT ÇAKIR’IN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
2062 Okunma.
24 Temmuz 2018
MANUEL TERAPİ VE TAVŞANLI’DA BİR BÜYÜK USTA
1750 Okunma.
18 Temmuz 2018
TAVŞANLI MARKALARINI ÇOĞALTMALIDIR
810 Okunma.
11 Temmuz 2018
YAŞA BE MEHMET HARMANCIKLIOĞLU
1012 Okunma.
05 Temmuz 2018
BU HAFTAKİ KÖŞE YAZILARIM
1125 Okunma.
02 Temmuz 2018
ARTIK PROF. DR. CEMAL SARICAN YOK
1537 Okunma.
13 Haziran 2018
HOŞ GELDİN EGEMEN
1685 Okunma.
09 Haziran 2018
İŞ ADAMI AHMET BAŞ GELENEĞİ BOZMADI
1007 Okunma.
09 Haziran 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
779 Okunma.
03 Haziran 2018
“EVET HAYIR VE TERCİH SÖZCÜKLERİ
993 Okunma.
23 Mayıs 2018
MUSTAFA GÜLER ALT YAPIYA DEĞİL DE ÜST YAPIYA EĞİLSEYDİ
1258 Okunma.
15 Mayıs 2018
TAVŞANLI ADLİYE SARAYI 16 YAŞINA BASTI
1686 Okunma.
13 Mayıs 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
1147 Okunma.
07 Mayıs 2018
BÜYÜKELÇİ ÖKEM
985 Okunma.
12 Nisan 2018
POLİS GÜNÜ VE “ ADAM GİBİ ADAM “ POLİSLER
1137 Okunma.
04 Nisan 2018
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN
877 Okunma.
30 Mart 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1051 Okunma.
30 Mart 2018
TAVŞANLILI OLARAK BU YILDA YANİ 2O18 YILINDA NELERE TANIK OLACAĞIZ
861 Okunma.
30 Mart 2018
2O16 YILININ SONU İLE 2O18 YILININ BAŞINDAN HATIRLATMALAR
880 Okunma.
30 Mart 2018
HAKK’A YÜRÜYENLER
1010 Okunma.
30 Mart 2018
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜK YENİ MÜDÜRÜMÜZ HASAN BAŞYİĞİT İLE SEVİNDİK
871 Okunma.
30 Mart 2018
A R K A D A Ş V E A R K A D A Ş L I K L A R
738 Okunma.
29 Mart 2018
HALKA SORMAK ZORUNDAYIZ
908 Okunma.
29 Mart 2018
CEMRELER SIRAYA GİRDİ
837 Okunma.
28 Şubat 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1336 Okunma.
28 Ocak 2018
BÖYLE BÜTÇE NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN 2O18 YILI BÜTÇESİ YÜZ MİLYON TL
1465 Okunma.
19 Ocak 2018
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
1088 Okunma.
07 Ocak 2018
TAVŞANLI’DA KİTAPLARIN SAYISI ARTIYOR
1130 Okunma.
07 Ocak 2018
BAZEN HAKARETLER,SÖVMELER İNSANLARA İLTİFAT GİBİ GELİR
969 Okunma.
26 Aralık 2017
ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR
1079 Okunma.
26 Aralık 2017
ORMANLARIYLA ÜNLÜ KÜTAHYA’YA KAĞIT FABRİKASI YAKIŞIR
891 Okunma.
03 Aralık 2017
OKULLARDA ON BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ
1121 Okunma.
12 Kasım 2017
TAVŞANLI KAFELERİNDE KİTAPLIKLARIYLA DA ANILMALIDIR
1364 Okunma.
29 Ekim 2017
FETHİ DEMİRAT’A ALLAH SAĞLIKLI ÖMÜRLER VERSİN
1343 Okunma.
12 Ekim 2017
SAYIN MİLLETVEKİLİ KAVUNCU İLE TAVŞANLI KAZAN BEN KEPÇE
1818 Okunma.
26 Eylül 2017
TAVŞANLI SÖZCÜĞÜ
1247 Okunma.
19 Eylül 2017
TARİHİ ORTAOKUL KİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
1264 Okunma.
07 Eylül 2017
DARISI TAVŞANLI’NIN BAŞINA OLSUN
1261 Okunma.
07 Eylül 2017
AK PARTİLİ BAŞKANLARIN TÜMÜ DE GÖREVLERİNİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİLER
970 Okunma.
09 Ağustos 2017
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ NİHAYET
1542 Okunma.
01 Ağustos 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
2095 Okunma.
22 Temmuz 2017
EGENİN EN BÜYÜK ET ENTEGRE TESİSLERİNDEN BİRİ TAVŞANLI’DA
1873 Okunma.
15 Temmuz 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
1471 Okunma.
08 Temmuz 2017
VEFA
1246 Okunma.
08 Temmuz 2017
BABALAR GÜNÜ VE BABALAR
1044 Okunma.
18 Haziran 2017
BİR ÇOK SAYIN KAYMAKAMA HİZMET ETTİ MUHTEŞEM BİR KALABALIKLA UĞURLANDI
1428 Okunma.
28 Mayıs 2017
Tavşanlı'da Yeni Bir Sorun
3416 Okunma.
24 Mayıs 2017
TKİ’NİN AMİRAL GEMİSİ BUZDAĞINA ÇARPTI
2750 Okunma.
20 Mayıs 2017
BÜYÜK TAVŞANLI İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANIDIR
2156 Okunma.
06 Mayıs 2017
ÖĞRENCİLERE BİR KÜLAH ŞEKERE NE DERSİNİZ
1530 Okunma.
26 Nisan 2017
B A S I N
1844 Okunma.
12 Nisan 2017
MUSTAFA AYAŞLI VE İŞ ADAMI HIFZI GİRGİN
1838 Okunma.
08 Nisan 2017
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDEN AKILLI HAMLELER
1670 Okunma.
27 Mart 2017
SON KOMANÇİLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
1830 Okunma.
14 Mart 2017
İYİ Kİ DOĞDUN AHMET BAŞ DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN
1679 Okunma.
27 Şubat 2017
HER NİMETİN BİR KÜLFETİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM
1651 Okunma.
16 Şubat 2017
SAMİMİYET ÖZEL SAYGI GENELDİR
1439 Okunma.
08 Şubat 2017
CAMİ CEMAATINDAN DOSTLAR ISRARLA YAZMAMI İSTEDİ
1569 Okunma.
29 Ocak 2017
TAVŞANLI İLÇE OLDUKTAN SONRA 41. KAYMAKAMINI DA GÖRDÜ HOŞ GELDİNİZ SAYIN KAYMAKAM
2521 Okunma.
29 Ocak 2017
“BEN SAĞLIKLIYIM “ DİYEN BİR MADEN İŞÇİSİ YOKTUR
1428 Okunma.
20 Aralık 2016
TBMM'nin iki ağabeyi
1524 Okunma.
13 Aralık 2016
NUMAN HATİPOĞLU İLÇEMİZİN 4O.NCI KAYMAKAMIYDI
1880 Okunma.
06 Aralık 2016
İHSAN TANDOĞAN’IN ADI BİR SPOR TESİSİNE VERİLMELİDİR
1631 Okunma.
29 Kasım 2016
DEV YAYIN BALIKLARI
1973 Okunma.
06 Kasım 2016
NAMUSLU İNSANLARIN ÖLÜMÜ BİR BAŞKADIR
2401 Okunma.
03 Kasım 2016
İYİ Kİ ANALAR BİR METİN ERTEKİN DOĞURMUŞ
2329 Okunma.
26 Ekim 2016
TARİHTEN BİR YAPRAK AÇMAYA NE DERSİNİZ
1457 Okunma.
12 Ekim 2016
ARTIK KOCAÇAY BİZDEN İNTİKAM ALAMAYACAK
2241 Okunma.
02 Ekim 2016
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
1548 Okunma.
02 Ekim 2016
AĞACA SAYGI YARADANA SAYGI DEMEKTİR
1451 Okunma.
26 Eylül 2016
TAVŞANLI’DA AMATÖR ANLAMDA BALIKÇILIK YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR
1865 Okunma.
16 Eylül 2016
7O BİNİ VEREN ALLAH I7O BİNİ DE VERİR
1593 Okunma.
16 Eylül 2016
BÜYÜK BAŞKANI UĞURLADIK
1376 Okunma.
16 Eylül 2016
ÜZÜM VE TAVŞANLI
1603 Okunma.
29 Ağustos 2016
BİR GAZETEDE SIK DÜZELTME VE ÖZÜR O GAZETEYİ OLUMSUZ ETKİLER VE İYİ DEĞİLDİR
1708 Okunma.
29 Ağustos 2016
S E B İ L
1528 Okunma.
28 Temmuz 2016
İKİ ASKERİ DARBE VE ANILAR
2116 Okunma.
11 Temmuz 2016
HAK DEĞİRMENDE OLUR
2121 Okunma.
29 Haziran 2016
İNŞALLAH TAVŞANLI AYAĞINA KADAR GELEN BU NİMETTEN YARARLANIR
1562 Okunma.
29 Haziran 2016
KEŞFE GİDERKEN KUMANYALARINI YANLARINDA GÖTÜRÜRLERDİ
1502 Okunma.
10 Haziran 2016
HER ÇİÇEKTEN BİR DEMET
1469 Okunma.
06 Haziran 2016
DİREN KOCA BAŞKAN SEN BİZE LAZIMSIN
2552 Okunma.
20 Mayıs 2016
43 PLAKANIN KEYFİNİ YAŞAMAK
1930 Okunma.
05 Mayıs 2016
EFSANE ŞOFÖRLERİMİZ
1948 Okunma.
01 Mayıs 2016
KAZ IM BABA
1480 Okunma.
17 Nisan 2016
YENİ OTOGAR
2037 Okunma.
07 Nisan 2016
T A R H A N A
1816 Okunma.
01 Nisan 2016
GÜVEÇ İÇİN EN İDEAL ET ERKEÇ ETİDİR
1972 Okunma.
25 Mart 2016
P T T
1751 Okunma.
16 Mart 2016
B A Ş I M I Z S A Ğ O L S U N S P O R E L Ç İ M İ Z İ K A Y B E T T İ K
1703 Okunma.
23 Şubat 2016
HER TAVŞANLILININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFA VE HER FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TAVŞANLILIYA İHTİYACIMIZ VAR
1785 Okunma.
21 Şubat 2016
ORTAK GÖRÜŞ
1752 Okunma.
08 Şubat 2016
NÜFUS VE TAVŞANLI’DA NÜFUS HAREKETLERİ
2045 Okunma.
02 Şubat 2016
BİR HAKİM VE AVUKAT ÇOCUĞU OLARAK BU BENİM KİŞİSEL ARZUMDUR
1767 Okunma.
18 Ocak 2016
LAKAP VE TAVŞANLI’DA LAKAPLAR
3079 Okunma.
09 Ocak 2016
2016’YA GİRELİ BİRKAÇ GÜN OLDU
1733 Okunma.
15 Aralık 2015
BİZ ÜÇ BACAKLI BİR SACAYAĞIYDIK
1883 Okunma.
09 Aralık 2015
KİM BABASINI MERAK ETMEZ Kİ
1874 Okunma.
27 Kasım 2015
İNSANI İKİ ŞEY ÖLDÜRÜRMÜŞ
2550 Okunma.
19 Kasım 2015
ARTIK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ
1599 Okunma.
10 Kasım 2015
AKLIMA GELENLERDEN BİR MENÜ
2018 Okunma.
06 Kasım 2015
HAYIRLI OLSUN
1515 Okunma.
19 Ekim 2015
ÇED HER YATIRIMDA BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA
2643 Okunma.
12 Ekim 2015
EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞMAYA VE ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ?
1659 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN
1620 Okunma.
30 Eylül 2015
UNUTAMADIKLARIM
1475 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ADLİ YIL
1691 Okunma.
09 Eylül 2015
TAVŞANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNİN 93. YILDÖNÜMÜ
2018 Okunma.
04 Eylül 2015
HELALLIK DİLEMEK
1729 Okunma.
15 Ağustos 2015
TAVŞANLI’DA DEKORATİF IŞIKLANDIRMANIN BABASI RAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ENVER GİRGİNDİR
1900 Okunma.
07 Ağustos 2015
ÇUKURKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
2431 Okunma.
22 Haziran 2015
Şucu Bucu
2538 Okunma.
21 Mayıs 2015
MOYMUL’A DİKKAT
2221 Okunma.
14 Mayıs 2015
KIRMIZI ETTEKİ AÇIĞA KOYUN VE KEÇİ ETİ ÇARE OLABİLİR Mİ
2021 Okunma.
08 Mayıs 2015
SEÇİME ÇEYREK KALA
2048 Okunma.
07 Mayıs 2015
İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI VE
1988 Okunma.
15 Nisan 2015
Edson Arantes De Nascimento
1786 Okunma.
30 Mart 2015
FOTÖR ŞAPKA
3010 Okunma.
21 Mart 2015
TAVŞANLI’NIN SPORDA ALTIN ÇAĞI VE TAKTAK HOCA
2853 Okunma.
09 Mart 2015
HACER ABLA PİLOT ZEKİ VE FANTOM
12789 Okunma.
16 Şubat 2015
ANILARDAN BİR DEMET
2152 Okunma.
18 Ocak 2015
FUTBOL TARİHİNE ADINI KAZIYAN DÖRT GÜZİDE FUTBOL KULÜBÜ
3152 Okunma.
28 Aralık 2014
SARIKIZ SATILDI
2807 Okunma.
28 Aralık 2014
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
2337 Okunma.
21 Aralık 2014
CIZLAVET
2382 Okunma.
21 Kasım 2014
MERAK EDİYORUM
2939 Okunma.
14 Kasım 2014
TAVŞAN MI TAVŞANLI MI ?
3274 Okunma.
14 Kasım 2014
BİR JEST YAPABİLİR
1974 Okunma.
21 Ekim 2014
KİMSE LİNYİTSPOR'UN ŞAN VE ŞEREFİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ
535 Okunma.
20 Ekim 2014
RİCAM VAR
2687 Okunma.
09 Ekim 2014
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
2637 Okunma.
24 Eylül 2014
Bakkallar Gibi Kasaplar Da Tarih Oluyor
3288 Okunma.
16 Eylül 2014
Aklımı Kurcalayanlar
2334 Okunma.
10 Eylül 2014
Adalet Ve Kalkınma Partisinin 2023 Hedefleri Ve Tavşanlı
2452 Okunma.
18 Ağustos 2014
TAVŞANLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
2983 Okunma.
18 Ağustos 2014
8 MART 2003 VE SONRASI
2099 Okunma.
02 Temmuz 2014
ÜÇ GÜZEL İNSAN
2887 Okunma.
25 Haziran 2014
BELEDİYE MECLİSİNİN DE ONAYI YETERLİ
2287 Okunma.
17 Haziran 2014
TAVŞANLI ONLARLA GÜZELDİ
2727 Okunma.
07 Haziran 2014
BENİM BÜYÜKŞEHİRİM TAVŞANLI'YA MERHABA
2659 Okunma.
31 Mayıs 2014
TAŞERON SİSTEM KALDIRILMALI
2704 Okunma.
15 Mayıs 2014
TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK
3092 Okunma.
10 Mayıs 2014
KARA PAZAR
2616 Okunma.
24 Nisan 2014
BAZI KONULARDAN NE KADAR HABERDARIZ
2809 Okunma.
21 Nisan 2014
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
2804 Okunma.
14 Nisan 2014
AŞİNA YÜZLERİ YAŞATMALIYIZ
3729 Okunma.
16 Mart 2014
SEÇMEN SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIR
2638 Okunma.
02 Mart 2014
TAVŞANLI’YA BİR DÖNEM DAMGASINI VURAN SİYASİ PARTİ
4431 Okunma.
25 Şubat 2014
DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE
2521 Okunma.
13 Şubat 2014
BALIKÖY KALESİ’NİN ULUBATLI HASAN’I VEDAYA
4041 Okunma.
07 Şubat 2014
DEMİR Mİ DEMİRCİ Mİ ?
2911 Okunma.
28 Ocak 2014
HACI İBRAMLARIN ALİ İHSAN ÖZDEN
3173 Okunma.
15 Ocak 2014
2014 YILININ İLK BAŞYAZISINI ALLAH DOSTLARINA AYIRDIM
4131 Okunma.
01 Ocak 2014
CÖMERTLİKTE AĞIRLAMADA GÖNÜL ALMADA YERLERİ DOLDURULAMAYANLAR
2843 Okunma.
24 Aralık 2013
2013 YILININ EN ANLAMLI HEDİYESİ
2333 Okunma.
23 Aralık 2013
SİTEM
2464 Okunma.
10 Aralık 2013
ZAMANIN ADALET BAKANI HALEN TBMM BAŞKANIMIZ CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN ADLİYE SARAYIMIZIN ÜZERİNE KESİNLİKLE EN AZ BİR KAT ÇIKILMALIDIR
2565 Okunma.
28 Kasım 2013
30 MART 2014 TAVŞANLI’DA
4251 Okunma.
20 Kasım 2013
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
2960 Okunma.
16 Kasım 2013
NOHUT TERBİYECİLERİ
2841 Okunma.
14 Ekim 2013
İTFAİYE 299 YAŞINDA
3054 Okunma.
11 Ekim 2013
EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI DEMOKRAT PARTİNİN TAVŞANLILILARA BİR ARMAĞANIDIR
4084 Okunma.
09 Ekim 2013
Sakarlı Hüsnü
2765 Okunma.
03 Ekim 2013
HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİDİR
2094 Okunma.
28 Eylül 2013
GÜNDEMDENDÜŞÜNCEYE KADAR SÜREKLİ HATIRLATACAĞIZ
2382 Okunma.
18 Eylül 2013
EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN ADAM
2515 Okunma.
13 Eylül 2013
KARŞIMA ALİ İHSAN ÇAKIR BAŞKAN ÇIKTI
2583 Okunma.
04 Eylül 2013
ADLİ YIL HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
2520 Okunma.
04 Eylül 2013
TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLANLAR
2778 Okunma.
24 Ağustos 2013
24 TEMMUZ
2695 Okunma.
24 Ağustos 2013
GÜZEL BİR RAMAZAN TATLISI
2253 Okunma.
21 Temmuz 2013
BİRAZ DA POLYANNA OLALIM
2508 Okunma.
14 Temmuz 2013
DEVLET ADAMI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
2304 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2590 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2353 Okunma.
21 Haziran 2013
ARKADAŞIM FEVZİ
2461 Okunma.
22 Mayıs 2013
DEPREM OLMADI MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
2721 Okunma.
02 Mayıs 2013
TURGUT ÖZAL KALEMLİ TAVŞANLI
3069 Okunma.
24 Nisan 2013
ZAMANDA YOLCULUK
2648 Okunma.
12 Nisan 2013
YORUMA MUHTAÇ ESPRİ
3590 Okunma.
02 Nisan 2013
OLUMLU ADIMLAR
2614 Okunma.
02 Nisan 2013
GAFLAR POTLAR İNCİ DEĞERİNDE SÖZCÜKLER
2517 Okunma.
20 Mart 2013
TAVŞANLI’DAN KIRINTILAR
1289 Okunma.
02 Mart 2013
TAVŞANLILI YATIRIMA KARŞI DEĞİL AMA YATIRIM
3043 Okunma.
27 Şubat 2013
BU ÇAVUŞLAR BAŞKA ÇAVUŞLAR
3184 Okunma.
07 Ocak 2013
VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
3176 Okunma.
22 Aralık 2012
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ YAYINLARI
3118 Okunma.
12 Aralık 2012
TAVŞANLI İLE .....
3537 Okunma.
05 Aralık 2012
Emr-i Bari Olmayınca Sanma Bir Çöp Yerinden Deprenir
3083 Okunma.
03 Aralık 2012
ÇEŞİTLİ KONULARDAN BİR AŞURE
2531 Okunma.
14 Kasım 2012
GÜLE GÜLE AHMET TURAN
3676 Okunma.
07 Kasım 2012
AKLIMA GELİVERENLER
2661 Okunma.
02 Kasım 2012
Mobese
2868 Okunma.
Haber Yazılımı